AIRSIDE X 毛孩街|✈️毛孩也想飛🐶🐱|

AIRSIDE X 毛孩街

✈️毛孩也想飛🐶🐱 

 

首日活動影片出爐啦♨️😍活動由毛孩街召集於AIRSIDE全力支持 💕每位寵主同毛孩都喺【 AIRSIDE 室內✈️飛機主題 G009 Pet Playground】玩得好開心,免費獲得毛孩街毛孩登機證🏷️ 到G009登機💕更獲得[SENS PET] X [毛孩街] 即影即有相 + Passport相框🖼️

雖然並不是每位毛孩都坐過真嘅飛機,但係呢個飛機Pet Playground 就為各毛孩及家長帶來模擬登機體驗,大滿足呀😁!當天更邀請到毛孩街代表搶先體驗,寵物KOL😍!睇下佢地穿上👨‍✈️機師衫如何 ✈️衝上雲霄同彩虹合照啦❤️大家仲未嚟體驗嘅毛孩,喺嚟緊嘅10月21-23號 見喇!

 

感謝係一直支持 [毛孩街] 嘅毛孩子及家長們同朋友仔, 毛孩街會繼續努力為毛孩爭取更多不一樣嘅體驗!

【毛孩街,讓毛孩生活更美好】